Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 1 - 10 z 26

Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany

Kulturní památky
Památník národního útlaku a odboje
9. 4. 2021 Památník národního útlaku a odboje je umístěn v tzv. horním zámku v Panenských Břežanech, který se nachází od roku 2012 ve správě Oblastního muzea Praha-východ. Jedná se o zcela unikátní barokní objekt pyšnící se bohatou historií.

Kostel sv. Víta Kojetice

Kulturní památky
Kostel sv. Víta
6. 4. 2021 Zděný jednolodní orientovaný kostel s trojbokým presbytářem s opěráky, čtvercovou sakristií a předsíní a předstupující hranolovou věží. Areál uzavírá ohradní zeď s bránou. Původem středověký venkovský kostel z pol. 13. st. s cennými gotickými architektonickými detaily a nástěnnými malbami.

Zemědělský dvůr Klecany - Drasty

Kulturní památky
klášterní areál v Drastech
29. 3. 2021 Areál hospodářského dvora zámku z druhé poloviny 18. století a první poloviny 19. století tvoří Panský dům čp. 1, zděná, patrová stavba obdélného půdorysu, krytá valbovou střechou a rozlehlý patový objekt chlévů.

Hradiště Pravý Hradec Klecany

Kulturní památky
Pravý Hradec
29. 3. 2021 V terénu dobře patrné pozůstatky hradiště z raného středověku, situovaného na ostrožně vysoko nad pravým břehem Vltavy, na jižním okraji obce Klecánky. Po obvodu jsou místy patrné zbytky zemního opevnění v podobě valů a příkopů.

Fara Klecany

Kulturní památky
fara Klecany
29. 3. 2021 Hodnotný barokní soubor staveb římskokatolické fary, dochovaný v téměř původním stavu. Dům je významný nejen architektonicky, ale i po kulturní stránce, neboť zde působil V.B. Třebízský.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Klecany

Kulturní památky
kostel Nanebevzetí Panny Marie
29. 3. 2021 Kostel Nanebevzetí Panny Marie je působivým příkladem neorenesanční přestavby staršího kostela (původně gotického kostela, barokně přestavěného) od významného architekta Jana Vejrycha.

Pomník Václava Beneše Třebízského Klecany

Kulturní památky
Pomník V.B. Třebízského
29. 3. 2021 Památkově hodnotný pomník V. B. Třebízského vznikl z iniciativy Spolku Třebízský v Klecanech v roce 1898. Kvalitní bronzová busta V. B. Třebízského je dílem významného sochaře Ladislava Šalouna.

Pamětní kříž Václava Beneše Třebízského Klecany

Kulturní památky
kříž V.B. Třebízského
29. 3. 2021 Kamenný pamětní kříž s polygonálním podstavcem, věnovaný spisovateli V. B. Třebízskému, postavený v roce 1894 podle návrhu architekta Stibrala, krucifix podle sochaře Josefa Václava Myslbeka. 

Zámek Klecany

Kulturní památky
zámek Klecany
29. 3. 2021 Hodnotný, v jádru barokní zámecký areál s mladší klasicizující podobou zámku, významný historicko-urbanistický prvek. mapa

Dům s věží Klecany

Kulturní památky
Dům s věží
29. 3. 2021 Přízemní zděný omítnutý dům v hlavním průčelí s vymezenou středovou částí ukončenou trojúhelným štítem. K domu přiléhá patrová hranolová věž s cimbuřím. Dům s věží představuje ukázku romantické stavby z druhé poloviny 19. století. Stavba se výrazně uplatňuje urbanisticky.