PŘÍRODA a PAMÁTKY

 • Beckov – Bašť (naučná stezka)

  Beckov – Bašť (naučná stezka)

  Pro výlet do středočeské obce Bašť, uprostřed polí otvírající se polabské nížiny, je určitě dobrým důvodem Naučná stezka na Beckov.

  Číst dál…


 • Blatné hradiště Kozly – Tišice

  Blatné hradiště Kozly – Tišice

  Jako blatné hradiště se označuje takové, které přirozeně chránily vodní toky. Zdejší hradiště bylo ze tří stran obklopeno meandrem Labe, jediný přístup byl z východní strany. Plocha sídla byl kolem 1,4 ha a byla lemována valem a příkopem, jehož zbytky jsou vidět v terénu dodnes.

  Číst dál…


 • Brána usedlosti čp. 1 Mratín

  Brána usedlosti čp. 1 Mratín

  Zděná empírová omítnutá brána s půlkruhově zaklenutým vjezdem, nad kterým ve vrcholu datace 1808. Nad stříškou je trojdílný štítový nástavec s vázami ve vrcholu. mapa

  Číst dál…


 • Dolní Povltaví (přírodní park)

  Přírodní park Dolní Povltaví se postupně vlní z jednoho břehu Vltavy na druhý. Na území MAS začíná vyhlídkou Černá skála a před přívozem Klecánky zasahuje hranice parku do poloviny Vltavy.

  Číst dál…


 • Dolní zámek Panenské Břežany

  Dolní zámek Panenské Břežany

  Výstavba zámku začala kolem roku 1840. Je to obdélný patrový objekt se středním rizalitem v empírovém slohu. Komplex doplňují hospodářsko-správní budovy s parkem a vymezuje ohradní zeď s branou, zdobenou sochami kance a medvěda.

  Číst dál…


 • Dřeviny Malého háje – Odolena Voda (naučná stezka)

  Dřeviny Malého háje – Odolena Voda (naučná stezka)

  Odolena Voda má kromě letecké továrny i zajímavé místo na odpočinek a procházky, Malý a Velký háj.

  Číst dál…


 • Dům s věží Klecany

  Dům s věží Klecany

  Přízemní zděný omítnutý dům v hlavním průčelí s vymezenou středovou částí ukončenou trojúhelným štítem. K domu přiléhá patrová hranolová věž s cimbuřím. Dům s věží představuje ukázku romantické stavby z druhé poloviny 19. století. Stavba se výrazně uplatňuje urbanisticky.

  Číst dál…


 • Evangelický kostel Libiš

  Evangelický kostel Libiš

  Zděný jednolodní evangelický kostel s trojbokým závěrem, volutovým štítem, krytý sedlovou střechou s valbou. Areál kostela ohraničuje ohradní zeď s bránou. barokní kostel byl postavený v letech 1789 – 1803. Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď s branou a pozemky vymezeného areálu.

  Číst dál…


 • Fara Klecany

  Fara Klecany

  Hodnotný barokní soubor staveb římskokatolické fary, dochovaný v téměř původním stavu. Dům je významný nejen architektonicky, ale i po kulturní stránce, neboť zde působil V.B. Třebízský.

  Číst dál…


 • Fara Líbeznice

  Fara Líbeznice

  Areál fary je situován na mírném návrší ve středu obce, severním směrem od areálu kostela sv.

  Číst dál…


Scroll to top