Přejít k hlavnímu obsahu
16. 6. 2021

Jako blatné hradiště se označuje takové, které přirozeně chránily vodní toky. Zdejší hradiště bylo ze tří stran obklopeno meandrem Labe, jediný přístup byl z východní strany. Plocha sídla byl kolem 1,4 ha a byla lemována valem a příkopem, jehož zbytky jsou vidět v terénu dodnes. Povrchové nálezy dokládají život na hradišti v době halštatské nebo v raném středověku.

mapa

web