Přejít k hlavnímu obsahu
29. 3. 2021

Přízemní zděný omítnutý dům v hlavním průčelí s vymezenou středovou částí ukončenou trojúhelným štítem. K domu přiléhá patrová hranolová věž s cimbuřím. Dům s věží představuje ukázku romantické stavby z druhé poloviny 19. století. Stavba se výrazně uplatňuje urbanisticky.

mapa

web