Přejít k hlavnímu obsahu
8. 6. 2021

Areál kostela je situován na návrší v jádru obce a jedná se o mimořádně hodnotný soubor staveb, důležitý architektonicky i urbanisticky. Sakrální areál s kostelem elipsovitého půdorysu a předstupující hranolovou věží, monumentálním schodištěm, márnicí, ohradní zdí a architektonicky řešenou komunikací ke hřbitovu. Komplex postavený v letech 1732 - 35 podle návrhu K. I. Dinzenhofera. Západní stěnu kostelní věže zdobí sousoší sv. Klimenta. Autory vnitřní výzdoby kostela byli jezuitští umělci Jan Kuben (fresky, obrazy), Jan Hanika (sochy) a Karel Habermann (povrchová úprava).

mapa

web