Morový sloup se sousoším Nejsvětější trojice Chlumín

Pískovcový monumentální morový sloup s ústředním trojbokým jehlancem a bohatou sochařskou výzdobou. Barokní sloup vznikl v roce 1729 a jeho autorem je J. Pursch. Na stupňovitém základu mohutný trojboký podstavec členěný soklem s vystupující soklíky pod výklenky středního dílu s volutovými křídly a s profilovanou římsou, která se nad výklenky zvedá a je překryta kartušemi s nápisy. Na dolním podstavci užší trojboký podstavec, nad nímž se zvedá trojboký zužující se pilon. Architektura zdobena bohatou sochařskou výzdobou. Ve výklencích dolního podstavce na SV sv. Václav, na S sv. Ludmila, na JZ sv. Jan Nepomucký. Nad sv. Václavem kartuše s erbem, nad sv. Ludmilou a sv. Janem Nepomuckým kartuše s nápisem. Na nárožích podstavce na J sv. Máří Magdalena, na SV světec s jelínkem, na SZ světec s monstrancí a andílek držící mitru. Na horním podstavci reliéfy znázorňující smrt světce, který stojí níže ve výklenku dolního podstavce. Na římse horního podstavce na JV sv. Anna Samotřetí, na S Madona, na JZ světec s andílkem (sv. Jáchym) a na J nároží andílek. Na pilonu prstenec oblaků.

mapa

web

Morový sloup se sousoším Nejsvětější trojice Chlumín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top