Přejít k hlavnímu obsahu
24. 10. 2020

Národní přírodní rezervace Větrušické rokle zahrnuje slunné skalnaté stráně vltavského údolí s četnými sutěmi a mělkými půdami. V souvislosti s podložím se zde vyvinula společenstva vápnomilná ale i na minerálně chudých břidlicích a buližnících. Ve skalních spárách můžete spatřit tařici skalní, kostřavu sivou nebo svízel sivý. V roklích rostou teplomilná společenstva s jediným druhem čeledi routovitých, který roste volně v naší přírodě - třemdavou bílou, kakostem krvavým nebo bíle kvetoucí tolitou lékařskou. Z živočichů narazíte na druhy vázané na výslunné skalní biotopy, měkkýše, pavouky, motýly v čele se vzácně se vyskytující nesytkou bodalkovou a otakárkem ovocným. Červenou turistickou hojně využívají především cyklisté, buďte proto opatrní, zvlášť při procházce s dětmi. Pokud budete po červené pokračovat až do Dolánek, odměnou vám bude občerstvení U Prasátek.

mapa

web