Přejít k hlavnímu obsahu
11. 5. 2021

Na přelomu 16. a 17. století byla původní gotická tvrz rozšířena v renesanční zámek. V průběhu třicetileté války byl však zámek značně poničen. K jeho obnově došlo až v roce 1679 za knížete Ferdinanda Augusta z Lobkovic a v této podobě se dochoval dodnes. Vznikla tak čtyřkřídlá patrová budova krytá valbovou střechou, které dominuje hranolová věž. V roce 1829 Lobkovicové zámek prodali rodině pražského advokáta Měchury, jehož zetěm byl František Palacký, který zde často pobýval. Roku 1872 se zámek opět vrátil do vlastnictví Lobkoviců, jejichž roudnické větvi, kromě přestávky 1948-1989, patří dodnes.
 

mapa

web