Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 1 - 10 z 80

Lesní naučná tělocvična Neratovice

Naučné stezky
5. 10. 2021 Lesní naučná tělocvična je určena pro všechny, kteří mají rádi procházky v lese a sportování

Naučná stezka Hovorčovice

Naučné stezky
9. 8. 2021 Nápad na naučnou stezku Hovorčovice vznikl v roce 2020 jako iniciativa aktivních občanek obce Ing. Kamily Vinšové a Ing. Jany Cziegle. Se zástupci obce bylo dohodnuto, že projekt bude pojat jako komunitní.

Tvrziště Bašť

Kulturní památky
tvrziště
28. 6. 2021 Novodobou zástavbou porušené terénní pozůstatky tvrziště (sídla drobné venkovské šlechty) ze 13.–15. století. Tvrziště se nachází ve střední části obce Bašť - Baštěk. Relativně nejlépe se dochoval centrální pahorek.

Panská sýpka Bašť

Kulturní památky
Panská sýpka
25. 6. 2021 Barokní, zděný dvoupatrový špýchar obdélného půdorysu, situovaný v areálu hospodářského dvora. Objekt je krytý polovalbovou střechou, fasáda s plastickým členěním.

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce

Přírodní památky
PP Kaňon Vltavy u Sedlce
22. 6. 2021 Západně orientovaný svah se skalními výběžky je významný bohatým výskytem skalních společenstev s řadou suchomilných druhů rostlin a živočichů.                                                                                                                     

Naučná stezka Včely a včelaření - Veltěž - Zdiby

Naučné stezky
NS Včely a včelaření
22. 6. 2021 Deset informačních tabulí, pojednávajících o včelách a včelaření.                                                                                                                                                                                                                                       

Zámek Brnky - Zdiby

Kulturní památky
zámek Brnky
22. 6. 2021 Dvoupatrový renesanční zámek byl postaven na základech gotické tvrze. Stavbu dokončili jezuité v roce 1662. V letech 1721-23 proběhly úpravy v duchu baroka, koncem 19. století pak úpravy novorenesanční. Dnes se sídlo nachází v havarijním stavu.

Zámek Zdiby

Kulturní památky
Zámek Zdiby
22. 6. 2021 Základy zámku pocházejí z renesanční tvrze postavené v roce 1608. V letech 1659-69 byla přestavěna na raně barokní zámek, který měl v té době tři křídla. Výsledkem následující přestavby v roce 1797 byla jednokřídlá budova a v této podobě byl zámek k vidění do roku 1948.

Kostel Povýšení sv. Kříže Zdiby

Kulturní památky
kostel Povýšení sv. Kříže
22. 6. 2021 Kostel byl postaven ve 30. letech 18. stol. v barokním slohu. Autorem návrhu stavby byl architekt Jan Baptista de Curto. Kolem r. 1800 a r. 1892 stavebně upravován. Jednolodní stavba obdélníkového půdorysu, dominuje jí patrová hranolová věž s okny.

Socha svatého Václava Větrušice

Kulturní památky
socha sv. Václava
17. 6. 2021 Barokní socha sv. Václava z první třetiny 18. století stojí na hranolovém podstavci z roku 1898. V obci umístěna druhotně, původně stála v Praze na některém domě na Uhelném trhu, zbouraném při asanaci.