Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 11 - 20 z 26

Planetární stezka údolím Vltavy

Naučné stezky
Planetární stezka
29. 3. 2021 Planetární stezka je typem naučné stezky, která představuje model naší sluneční soustavy.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele Hovorčovice

Kulturní památky
kostel-narozeni-sv-jana-krtitele
25. 3. 2021 Velmi hodnotný, v jádru gotický kostel s pozdějšími barokními úpravami. Stavba je architektonicky pozoruhodná jak z exteriéru (asymetricky komponovanou hranolovou věží), tak i z interiéru. Původně gotický kostel z poslední čtvrti 13. století, barokně upravovaný.

Morový sloup se sousoším Nejsvětější trojice Chlumín

Kulturní památky
morový sloup Chlumín
25. 3. 2021 Pískovcový monumentální morový sloup s ústředním trojbokým jehlancem a bohatou sochařskou výzdobou. Barokní sloup vznikl v roce 1729 a jeho autorem je J. Pursch.

Kostel sv. Maří Magdalény Chlumín

Kulturní památky
kostel sv. Maří Magdalény
25. 3. 2021 Zděný jednolodní orientovaný kostel s polokruhovým presbytářem, hranolovou věží v západním průčelí a dvojicí vysokých obdélných přístavků po stranách lodi. Areál ohraničuje ohradní zeď s branami. Původně gotický kostel byl barokně přestavěn v r. 1732. Kostel členitého půdorysu s věží na západ.

Zámek Chlumín

Kulturní památky
zámek Chlumín
25. 3. 2021 Dvoupatrový venkovský zámek zhruba obdélníkového půdorysu s rizality, krytý členitou valbovou střechou, je součásti areálu s hospodářským dvorem, domkem a fragmentem ohradní zdi. Zámek staršího založení byl přestavěn ve druhé pol. 18. st. Areál zámku se nachází severně přes silnici od kostela.

Zámek a kostel Narození P. Marie Bořanovice

Kulturní památky
zámek Bořanovice
23. 3. 2021 Areál venkovského zámku s hospodářským dvorem, kostelem a farou. Zámek je výsledkem stavebního vývoje od středověké tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní úpravy až po současný stav. Kostel je v jádru gotický ze 14.

Kaple sv. Anny - Panenské Břežany

Kulturní památky
kaple sv. Anny Panenské Břežany
24. 10. 2020 Kapli sv. Anny v Panenských Břežanech nechala vybudovat počátkem 18. století abatyše svatojiřského kláštera Františka Helena Pieroni de Galliano souběžně s přestavbou zámku.

Rodný domek Vítězslava Hálka - Odolena Voda - Dolínek

Kulturní památky
rodný domek V. Hálka Odolena Voda - Dolínek
24. 10. 2020 Dolínek je v současné době místní částí města Odolena Voda.

Za pírkem klecanského sokola - Klecany (naučná stezka)

Naučné stezky
Za pírkem klecanského sokola NS
24. 10. 2020 U 28 zastávek je popsán příběh daného místa a zajímavost inspirovaná atraktivitou. Celou stezku tvoří cca 6,5 km dlouhý okruh. Trasu vám pomohou držet navigační tabule a pomocné mapy průběžně na trase rozmístěné.

Naučná stezka Máslovice

Naučné stezky
naučná stezka Máslovice
24. 10. 2020 Stezka dlouhá 1,2 km vede od přívozu na Vltavě po silnici kolem Výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích na Dole, údolím Máslovického potoka vzhůru zalesněnou strání – chráněným územím Máslovická stráň, ulicí Vltavskou přes Náves k Malému máslovickému muzeu másla.