Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 21 - 30 z 80

Dolní zámek Panenské Břežany

Kulturní památky
Dolní zámek
19. 5. 2021 Výstavba zámku začala kolem roku 1840. Je to obdélný patrový objekt se středním rizalitem v empírovém slohu. Komplex doplňují hospodářsko-správní budovy s parkem a vymezuje ohradní zeď s branou, zdobenou sochami kance a medvěda.

Socha sv. Jana Nepomuckého Panenské Břežany

Kulturní památky
socha sv. Jana Nepomuckého
19. 5. 2021 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1724 stojí na hranolovém podstavci s nápisem umístěným v ploše vyrytého zrcadla. Světec ztvárněn v méně tradičním pojetí s třemi hlavičkami andílků u nohou a stojícím andělem podpírajícím krucifix.

Pomník Vítězslava Hálka Dolínek - Odolena Voda

Kulturní památky
pomník V. Hálka
19. 5. 2021 Kamenný pomník V. Hálka je ohraničený ozdobným zábradlím z kamenných pilířů a kovaného zábradlí je kvalitním umělecko řemeslným dílem konce 19. století. Pomník s litinovým reliéfem básníka a litinovou lyrou na vrcholu stojí nedaleko básníkova rodného domu.

Kaple Byškovice - Neratovice

Kulturní památky
kaple Byškovice
12. 5. 2021 Čtvercová zděná kaplička se stanovou střechou. Z ní vyrůstá zvonička, na jejímž vrcholku je vztyčen kovaný kříž. Pozdně barokní objekt postavený kolem roku 1800. mapa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Lobkovice - Neratovice

Kulturní památky
kostel Nanebevzetí Panny Marie
12. 5. 2021 Zděný jednolodní orientovaný kostel s pětibokým presbytářem s opěráky, obdélnou sakristií a předsíní. Součástí areálu je hřbitov, na kterém je umístěna hrobka F. Palackého, ohradní zeď a hranolová zvonice. Původně gotický kostel, přestavba kolem r. 1700.

Zámek Lobkovice - Neratovice

Kulturní památky
zámek
11. 5. 2021 Na přelomu 16. a 17. století byla původní gotická tvrz rozšířena v renesanční zámek. V průběhu třicetileté války byl však zámek značně poničen. K jeho obnově došlo až v roce 1679 za knížete Ferdinanda Augusta z Lobkovic a v této podobě se dochoval dodnes.

Kaple sv. Vojtěcha Neratovice

Kulturní památky
kaple sv. Vojtěcha
11. 5. 2021 Zbudována ve 2. polovině 17. století. Podle pověsti se nachází na místě, kde byl roku 987 biskup Vojtěch dostižen a obrán převozníky o boty, kterým nemohl zaplatit za převoz, jen jim požehnal. 

Brána usedlosti čp. 1 Mratín

Kulturní památky
brána
10. 5. 2021 Zděná empírová omítnutá brána s půlkruhově zaklenutým vjezdem, nad kterým ve vrcholu datace 1808. Nad stříškou je trojdílný štítový nástavec s vázami ve vrcholu. mapa

Kaple sv. Františka Serafinského Mratín

Kulturní památky
kaple-sv-frantiska-serafinskeho
10. 5. 2021 Zděná barokní kaple čtvercového půdorysu, omítnutá kombinací hladké a hrubé omítky, krytá jehlancovou střechou. Prostor v interiéru vyplňuje pískovcová socha sv. Fr. Serafínského. Kaple byla postavena před rokem 1712.

Kaple sv. Michaela archanděla Mratín

Kulturní památky
kaple-sv-michaela-archandela
10. 5. 2021 Zděná omítnutá jednolodní kaple s obdélným závěrem, krytá sedlovou střechou. V hlavním průčelí vyniká trojúhelný štít. V interiéru je původní výzdoba. Barokní kaple vznikla v první pol. 18. st.