Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 41 - 50 z 80

Kostel sv. Martina Líbeznice

Kulturní památky
kostel sv. Martina
23. 4. 2021 Ve středu obce je situován rozsáhlý komplex areálu kostela sv.

Kaple Líbeznice

Kulturní památky
kaple
23. 4. 2021 Drobná barokní kaple z 18. st. s bohatě zdobeným hlavním průčelím a freskovou vnitřní výzdobou se nachází na severním okraji obce při odbočce na Měšice. mapa

Tvrz Kostelec nad Labem

Kulturní památky
Tvrz
21. 4. 2021 Jádrem areálu malého venkovského panského sídla je patrová budova bývalé tvrze obdélného půdorysu se zaobleným nárožím a opěráky v západním průčelí, krytá valbovou střechou. Areál uzavírá zděná brána s brankou. Stavební podstata tvrze je ze 16. st., mladší úpravy.

Kostel sv. Víta Kostelec nad Labem

Kulturní památky
Kostel sv. Víta
21. 4. 2021 Kostel sv. Víta stojí v parčíku na náměstí. Velmi hodnotná stavba s bohatou stavební historií, tvořící dominantu náměstí. Presbytář je pozdně gotický; dochovány jsou rovněž pozdně gotické portály s přetínanými pruty. Na počátku 16. století byl kostel rozšířen na trojlodí, v 2. polovině 16.

Kostel sv. Martina Kostelec nad Labem

Kulturní památky
kostel sv. Martina
21. 4. 2021 Zděný trojlodní hřbitovní kostel s trojbokým presbytářem a předsazenou hranolovou věží. Součástí areálu je pozemek staršího hřbitova, barokní márnice a ohradní zeď s třemi branami. Původně gotický kostel z 2. pol. 13. st. byl barokně přestavěn.

Měšťanský dům Kostelec nad Labem

Kulturní památky
Měšťanský dům č.p. 80
21. 4. 2021 Zděný patrový dům obdélného půdorysu s dekorativní fasádou, krytý sedlovou střechou. Dům byl postavený v historizujícím slohu v roce 1896, výrazně se uplatňuje v urbanismu náměstí.

Občanská záložna Kostelec nad Labem

Kulturní památky
Občanská záložna
21. 4. 2021 Secesní nárožní budova z let 1905 - 1906 tvoří svojí věží protějšek městské radnici. Dům se výrazně uplatňuje na severozápadním nároží náměstí a významně urbanisticky dotváří centrum městské památkové zóny.

Jiřina - Tišice (přírodní památka)

Přírodní památky
Jiřina
21. 4. 2021 Nevelké území na pravém břehu Labe zahrnuje zbytek lužního porostu, ve kterém převládají tři druhy dubu - letní, zimní a červený, dále lípa srdčitá, habr aj. Z ptactva se tu vyskytuje vzácný krahujec obecný. Vyhlášena roku 1933 pod názvem Velký les v Jiřině.

Putování tišickou krajinou - Tišice (naučná stezka)

Naučné stezky
infocedule1
21. 4. 2021 Obnovená stezka byla vybudována v roce 2020, kdy původní ručně psané a kreslené tabule z roku 2017, poničené počasím, nahradily cedule větší a odolnější. Na tvorbě se podíleli žáci tišické základní školy, a dalo by se tedy říci, že jde o stezku věnovanou dětmi dětem.

Radnice Kostelec nad Labem

Kulturní památky
Radnice
21. 4. 2021 Radnice s výraznou nárožní věží, původně gotická, jejíž dnešní podoba pochází z barokní přestavby ve dvacátých letech 18.století, je kvalitní městskou stavbou s bohatou stavební historií. Stavba tvoří pohledovou dominantu severní části náměstí.