Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 51 - 60 z 80

Polabí u Kostelce (přírodní památka)

Přírodní památky
PP Polabí
20. 4. 2021 Přírodní památka chrání mimořádně zachovalou říční nivu s charakteristickou mozaikou lužních lesů, luk, vodních ploch a mokřadů se vzácnými druhy rostlin a živočichů.                                                                                                      

Silniční most Kostelec nad Labem

Kulturní památky
silniční most
19. 4. 2021 V letech 1926-32 proběhla regulace Labe.

Městská památková zóna Kostelec nad Labem

Kulturní památky
pivovar
17. 4. 2021 Městskou památkovou zónu tvoří zejména historické jádro původně královského města středověkého původu při brodu přes řeku Labe.

Židovský hřbitov Kostelec nad Labem

Kulturní památky
židovský hřbitov
16. 4. 2021 Vyjímečný areál židovského hřbitova založený na konci 16. století s velkým množstvím dochovaných umělecky hodnotných náhrobků z poslední čtvrtiny 19. st. Hřbitov se nachází v místě s dlouhou tradicí židovského osídlení. Východně od brány je situovaný dům čp.

Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany

Kulturní památky
Památník národního útlaku a odboje
9. 4. 2021 Památník národního útlaku a odboje je umístěn v tzv. horním zámku v Panenských Břežanech, který se nachází od roku 2012 ve správě Oblastního muzea Praha-východ.

Kostel sv. Víta Kojetice

Kulturní památky
Kostel sv. Víta
6. 4. 2021 Zděný jednolodní orientovaný kostel s trojbokým presbytářem s opěráky, čtvercovou sakristií a předsíní a předstupující hranolovou věží. Areál uzavírá ohradní zeď s bránou. Původem středověký venkovský kostel z pol. 13. st. s cennými gotickými architektonickými detaily a nástěnnými malbami.

Zemědělský dvůr Drasty - Klecany

Kulturní památky
klášterní areál v Drastech
29. 3. 2021 Areál hospodářského dvora zámku z druhé poloviny 18. století a první poloviny 19. století tvoří Panský dům čp. 1, zděná, patrová stavba obdélného půdorysu, krytá valbovou střechou a rozlehlý patový objekt chlévů.

Hradiště Pravý Hradec Klecany

Kulturní památky
Pravý Hradec
29. 3. 2021 V terénu dobře patrné pozůstatky hradiště z raného středověku, situovaného na ostrožně vysoko nad pravým břehem Vltavy, na jižním okraji obce Klecánky. Po obvodu jsou místy patrné zbytky zemního opevnění v podobě valů a příkopů.

Fara Klecany

Kulturní památky
fara Klecany
29. 3. 2021 Hodnotný barokní soubor staveb římskokatolické fary, dochovaný v téměř původním stavu. Dům je významný nejen architektonicky, ale i po kulturní stránce, neboť zde působil V.B. Třebízský.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Klecany

Kulturní památky
kostel Nanebevzetí Panny Marie
29. 3. 2021 Kostel Nanebevzetí Panny Marie je působivým příkladem neorenesanční přestavby staršího kostela (původně gotického kostela, barokně přestavěného) od významného architekta Jana Vejrycha.