Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 61 - 70 z 80

Pomník Václava Beneše Třebízského Klecany

Kulturní památky
Pomník V.B. Třebízského
29. 3. 2021 Památkově hodnotný pomník V. B. Třebízského vznikl z iniciativy Spolku Třebízský v Klecanech v roce 1898. Kvalitní bronzová busta V. B. Třebízského je dílem významného sochaře Ladislava Šalouna.

Pamětní kříž Václava Beneše Třebízského Klecany

Kulturní památky
kříž V.B. Třebízského
29. 3. 2021 Kamenný pamětní kříž s polygonálním podstavcem, věnovaný spisovateli V. B. Třebízskému, postavený v roce 1894 podle návrhu architekta Stibrala, krucifix podle sochaře Josefa Václava Myslbeka. 

Zámek Klecany

Kulturní památky
zámek Klecany
29. 3. 2021 Hodnotný, v jádru barokní zámecký areál s mladší klasicizující podobou zámku, významný historicko-urbanistický prvek. mapa

Dům s věží Klecany

Kulturní památky
Dům s věží
29. 3. 2021 Přízemní zděný omítnutý dům v hlavním průčelí s vymezenou středovou částí ukončenou trojúhelným štítem. K domu přiléhá patrová hranolová věž s cimbuřím. Dům s věží představuje ukázku romantické stavby z druhé poloviny 19. století. Stavba se výrazně uplatňuje urbanisticky.

Planetární stezka údolím Vltavy (naučná stezka)

Naučné stezky
Planetární stezka
29. 3. 2021 Planetární stezka je typem naučné stezky, která představuje model naší sluneční soustavy.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele Hovorčovice

Kulturní památky
kostel-narozeni-sv-jana-krtitele
25. 3. 2021 Velmi hodnotný, v jádru gotický kostel s pozdějšími barokními úpravami. Stavba je architektonicky pozoruhodná jak z exteriéru (asymetricky komponovanou hranolovou věží), tak i z interiéru. Původně gotický kostel z poslední čtvrti 13. století, barokně upravovaný.

Morový sloup se sousoším Nejsvětější trojice Chlumín

Kulturní památky
morový sloup Chlumín
25. 3. 2021 Pískovcový monumentální morový sloup s ústředním trojbokým jehlancem a bohatou sochařskou výzdobou. Barokní sloup vznikl v roce 1729 a jeho autorem je J. Pursch.

Kostel sv. Maří Magdalény Chlumín

Kulturní památky
kostel sv. Maří Magdalény
25. 3. 2021 Zděný jednolodní orientovaný kostel s polokruhovým presbytářem, hranolovou věží v západním průčelí a dvojicí vysokých obdélných přístavků po stranách lodi. Areál ohraničuje ohradní zeď s branami. Původně gotický kostel byl barokně přestavěn v r. 1732. Kostel členitého půdorysu s věží na západ.

Zámek Chlumín

Kulturní památky
zámek Chlumín
25. 3. 2021 Dvoupatrový venkovský zámek zhruba obdélníkového půdorysu s rizality, krytý členitou valbovou střechou, je součásti areálu s hospodářským dvorem, domkem a fragmentem ohradní zdi. Zámek staršího založení byl přestavěn ve druhé pol. 18. st. Areál zámku se nachází severně přes silnici od kostela.

Zámek a kostel Narození P. Marie Bořanovice

Kulturní památky
zámek Bořanovice
23. 3. 2021 Areál venkovského zámku s hospodářským dvorem, kostelem a farou. Zámek je výsledkem stavebního vývoje od středověké tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní úpravy až po současný stav. Kostel je v jádru gotický ze 14.