Přejít k hlavnímu obsahu
9. 3. 2021

Uprostřed polí a luk najdeme malou obec s názvem Veliká Ves. Je typem návesní obce se zemědělskými usedlostmi rozmístěnými kolem kostela. Ten tvoří architektonickou dominantu vesnice a spolu se zvonicí je chráněn jako kulturní památka ČR. Nejstarší záznamy o Veliké Vsi jsou ze třetí čtvrtiny 13. století. Ve starší literatuře se uvádí, že nechal vystavět děkan Pražské kapituly Vít už v roce 1261 na vlastní náklady, jiné zdroje uvádějí, že kostel byl postaven až v roce 1340. Původně pozdně románská stavba se štíhlou věží byla ve 2. polovině 14. století goticky upravena. Stavebními úpravami kostel prošel rovněž v 19. a 20. století. Okolo památky se původně nacházel hřbitov, z něhož jako pozůstatek zbyla část ohradní zdi. Na hřbitov a do kostela se vcházelo průchodem v masivní zvonici, původně renesanční z roku 1582, barokně upravené. Vchod je klenutý s rovnou římsou nahoře a pod ní vytesán letopočet 1582. V rovinatém území obce vyčnívá na západě obce Velkoveský vrch, v jehož blízkosti, za hranicí obce, se nacházejí přírodní rezervace Kopeč a Vršky pod Špičákem. V severní části obce se rozprostírá rybník, u kterého zdejší rybářský spolek pořádá závody a slouží také k pravidelnému setkávání místních občanů. Územím protéká Korycanský potok. Návštěvníci mohou pořádat výlety pěší nebo na kole, rybařit, provozovat vodní sporty či jen tiše rozjímat v malebné, historií prostoupené krajině. 

mapa

web

fb

 

 

 

Fotogalerie