Větrušice

Obec je ukryta na východním, pravém břehu Vltavy nad srázem svažujícím se k údolí řeky. Úrodná a teplá oblast severozápadního okolí Prahy člověka přitahovala odedávna. Na katastru vesnice se nalezly pozůstatky po přítomnosti pravěkého člověka, které svědčí o tom, že již před 4 000 lety se zde objevili první obyvatelé. V současnosti je území rozděleno mezi ovocné sady, pole a zalesněný skalnatý svah k Vltavě. Počátky Větrušic se připisují k roku 1306, i když první písemná zmínka o obci Větrušice se objevila o deset let později, kdy ves zdědil známý šlechtický majitel Domaslov z Drastu. Při stavbě budov první a největší šlechtitelské stanice cukrové řepy v Čechách se narazilo na staré podzemní chodby vedené k Větrušicím a na Drasta, z čehož se usoudilo, že v obci možná stával hrad. Nejvyšším bodem území je Velký Vrch s 287 m n.m. a údolí Vltavy přímo pod ním je o více než sto výškových metrů níže. Nabízí se tak nádherně výhledy do kraje. Za dobré viditelnosti dohlédnete zároveň na Pražský Hrad i České středohoří s Milešovkou. Ve svahu je ukryta jeskyně Drábovna. Vlivem specifického mikroklima jsou v určitých místech Větrušic až stepní parametry, díky čemuž se zde zachovala původní lesostepní vegetace. Proto zde byla vyhlášena již v roce 1969 národní přírodní rezervace Větrušická rokle, rozprostírající se na téměř nepřístupných svazích, sahajících až k Vltavě. Větrušickou roklí vede červeně značená dálková turistická trasa. Cyklotrasa Praha – Drážďany je pro špatnou sjízdnost v údolí vedena přes Klecany a Vodochody.

mapa

web

Větrušice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top