Přírodní památka Písčina u Tišic

Chráněné území zahrnuje železniční násep v podobě písečné duny, na které rostou ohrožené a vzácné suchomilné rostliny. Mezi kriticky ohrožené patří sinokvět chrpovitý. Dále zde naleznete žlutě květoucí smil písečný, přesličku Mooreovu, růži galskou, paličkovec šedavý nebo diviznu brunátnou.

mapa

web

Přírodní památka Písčina u Tišic

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top