Zámek a kostel Narození P. Marie Bořanovice

Areál venkovského zámku s hospodářským dvorem, kostelem a farou. Zámek je výsledkem stavebního vývoje od středověké tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní úpravy až po současný stav. Kostel je v jádru gotický ze 14. století, barokně upravený. Areál zámku s hospodářským dvorem a kostelem je situován na severozápadním okraji obce. Kostel Narození Panny Marie s ohrazením, márnicí a farní budovou stojí v jihovýchodní části areálu, zámek s mostem na severovýchodní straně areálu. Předmětem ochrany je zámek s mostem, kostel Narození P. Marie, márnice (kaple), ohradní zeď kostela, fara a pozemky vymezeného areálu.

mapa

web

Zámek a kostel Narození P. Marie Bořanovice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top