Zámek Chlumín

Dvoupatrový venkovský zámek zhruba obdélníkového půdorysu s rizality, krytý členitou valbovou střechou, je součásti areálu s hospodářským dvorem, domkem a fragmentem ohradní zdi. Zámek staršího založení byl přestavěn ve druhé pol. 18. st. Areál zámku se nachází severně přes silnici od kostela. Budova zámku je dvoupatrová, podélná, s delší osou ve směru sever – jih o různých šířkách. Na severní straně dvora stojí patrová hospodářská budova, zčásti obytná s průjezdem v ose areálu, na západě připojeno od jihu kratší křídlo. Při silnici stojí přízemní domek, k jehož nároží přiléhá fragment ohradní zdi s výklenkem.

mapa

web

Zámek Chlumín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top