Přejít k hlavnímu obsahu
2. 3. 2021

Obec Bašť (někteří lidé místní i z okolí nazývají dlouze Bášť), se nachází asi patnáct kilometrů severně od centra Prahy. Žije zde přibližně 2 800 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088. Obec má vlastní pamětní knihu, která mapuje období let 1923 až 1961, část je i na webových stránkách obce. Obec se člení na dvě základní sídelní jednotky: Bašť a Baštěk. Památky na území obce jsou kaple se zvoničkou na návsi Baště z období pozdního baroka, další je z doby kolem roku 1800. Kaplička na návsi Baštěku, rovněž se zvoničkou, je opět pozdně barokní. Památkově chráněné jsou Panská sýpka na jako část statku u Hlavní ulice a terénní pozůstatky tvrziště v Baštěku. Z obce vede alejí převážně ovocných stromů naučná stezka na vrch Na Beckově, kterému stačí 302 m n.m, aby byl nejvyšším místem v okolí. V Beckovském háji pramení Zlonínský potok, který protéká dvěma obecními rybníky. 

mapa

web

fb

Fotogalerie