Zdiby

Obec Zdiby je nejjižnějším místem MAS Nad Prahou, jako jedna z mála obcí má společnou hranici s Prahou, s pražskou městskou částí Dolní Chabry. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266, rozsáhlé území obce vzniklo spojením historických sídel Zdiby, Veltěž, Přemyšlení, Brnky a několika chatových oblastí. Krajina úrodných polí se směrem k západu svažuje malebnými srázy až k vltavským břehům. Mezi přírodní památky této obce patří Kaňon Vltavy pod osadou Brnky s vyhlídkou na skále Špička. Kaňon je součástí rozsáhlejší stejnojmenné evropsky významné lokality. Mezi další přírodní krásy patří přírodní park Dolní Povltaví a údolí Přemyšlenského potoka, zvané Šulkovna s Černou skálou. Do obce vede cyklotrasa z Ďáblic a údolím Vltavy cyklotrasa EV 7 Vltavská. Pro pěší turistiku lze využít žlutě značenou trasu, která částečně kopíruje cyklotrasu z Ďáblic a pokračuje přes Přemyšlení až k přívozu do Klecánek. Další, také žlutě značená trasa vede z Čimic do Drahanského údolí kolem mlýna a Drahanského potoka k Vltavě. Druhou trasou směřující z Čimic, tentokrát na sever do Klecan, je trasa zelená. Centrem obce je část Veltěž, kde je umístěn obecní úřad, škola, budovy mateřské školky, hasičská zbrojnice, sokolovna i fotbalové hřiště. Jedna z mála historických dominant, barokní kostel Povýšení sv. Kříže, doložený již v roce 1384, se nachází v katastrální části Zdiby a je nepřehlédnutelným prvkem při příjezdu do obce. Kostel je využíván ke kulturním akcím. V obci jsou i tři zámky v neutěšeném stavu, ale zejména pozdně barokní zámek Zdiby z konce 18. století bojuje o záchranu. Společenský život se ve Zdibech soustřeďuje hlavně kolem TJ Sokol Veltěž. Divadelní představení připravují ochotníci nebo dramatický kroužek spolku Kaštánek.

mapa

web

fb

Zdiby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top